Vege lijf luistert ruim naar de ziel

Machteld Huber in gesprek met Jos Benders, Nummer1, Nov 2020

Het spinnenweb als spiegel die mensen uitdaagt bij zichzelf naar binnen te kijken, het leren luisteren naar de signalen en instincten van het lichaam, begeleid door dokters die van hun adviseursstoel afstappen en met de mensen in gesprek gaan. Machteld Huber: “Ik merkte hoeveel ik zelf kon bijdragen aan mijn welbevinden en herstel. Ik begreep wel wat er medisch aan de hand was; de meeste invloed brachten de niet-medische keuzes die ik zelf maakte. Als je goed naar jezelf luistert, geeft dat aan wat jou goed doet. Dat zit heel diep.”

Vind wat je ten diepste wilt, dan biedt het leven kansen

Machteld Huber in interview met Fokke Obbema, Volkskrant, Nov 2020

Machteld Huber, grondlegger Positieve Gezondheid, in de Volkskrant: “Dat lichaam en geest elkaar zo konden beïnvloeden, had niet in mijn geneeskunde opleiding gezeten. Ik concludeerde dat die twee elkaar diepgaand doordringen en beïnvloeden. En dat je dus niet louter materialistisch naar een lichaam moet kijken.”

Burn-out, emoties en verloren doelen

Rob Hoedeman, Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde, Jun 2020

Uit het artikel: “De prevalentie van burn-out onder werknemers blijft in Nederland toenemen. De rol van emoties is onderbelicht. […] Uit onderzoek blijkt dat emoties meer bepalend zijn voor cognities, dan andersom.” En verderop: “Deze bevindingen sluiten aan op mijn spreekuurbevindingen dat bij werknemers met burn-out negatieve emoties leidend zijn en grotendeels onbewust.”

Het is veel comfortabeler om de oorzaak buiten jezelf te leggen

Marten Klaver in interview met Margreet Vermeulen, Volkskrant, 2015

Uit het artikel: “Oud neuroloog Marten Klaver nam het op voor patiënten die met moeilijk thuis te brengen lichamelijke klachten naar de psycholoog werden doorverwezen. Hij lacht vage kwalen niet weg en legt uit hoe hij zijn patiënten weer zelfvertrouwen geeft.”

Uit het artikel: “Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten/SOLK uiten hints die toegang geven tot de psychologische oorzaak van deze klachten. Het herkennen van hints is een aparte competentie en vraagt volle aandacht met gericht luisteren en goed kijken.”

Miracles of mindbody medicine

Alan Gordon, Healthcare counselling and psychotherapy journal, 2010

Dit Engelse artikel is geschreven door Alan Gordon. Het artikel beschrijft hoe een groeiend aantal zorgprofessionals onderschrijft dat chronische pijn vaak een psycho-fysiologisch fenomeen is dat goed reageert op psychologische behandeling. Het artikel bevat visies en ervaringen van een fysiotherapeut en een chiropractor.

Back To Top