Een prachtig artikel door Lucy Platvoet over SOLK patiënten, de verklaring van hun klachten, hoe zij kunnen worden behandeld, welke rol NLP daarin kan spelen en wat de Stichting Emovere beoogt. Voor dit artikel maakte Lucy o.a. een diepere analyse van 37 persoonlijke ervaringsverhalen van (grotendeels) genezen SOLK patiënten. Daarnaast interviewde zij bestuursvoorzitter Roeline van Driel, senior adviseur en projectleider in de gezondheidszorg met kennis van bestuurskunde en 30 jaar ervaring in de zorg. En secretaris Marten Klaver, 25 jaar neuroloog, 20 jaar SOLK onderzoeker/behandelaar, ontwikkelaar van de limbische verklaring voor SOLK en de Stressortherapie.

Het zit zeker tussen je oren

Psychologie Magazine, Zelfzorgboek, Nov 2021

Als je altijd rugpijn of buikpijn hebt en geen arts kan iets vinden, ‘heb’ je dan wel iets? Een doodvermoeiende vraag voor mensen met aanhoudende klachten. Gelukkig is er steeds meer bekend over de wisselwerking tussen ons lichaam en de rest van ons leven. Vaker wel dan niet blijkt er een trauma in het spel te zijn. Interviews met 3 ervaringsdeskundigen: Wilma van Erven, Laxmie Eshter en Gonny ten Haaft.

Vind wat je ten diepste wilt, dan biedt het leven kansen

Machteld Huber in interview met Fokke Obbema, Volkskrant, Nov 2020

Machteld Huber, grondlegger Positieve Gezondheid, in de Volkskrant: “Dat lichaam en geest elkaar zo konden beïnvloeden, had niet in mijn geneeskunde opleiding gezeten. Ik concludeerde dat die twee elkaar diepgaand doordringen en beïnvloeden. En dat je dus niet louter materialistisch naar een lichaam moet kijken.”

Burn-out, emoties en verloren doelen

Rob Hoedeman, Tijdschrift voor Bedrijfs en Verzekeringsgeneeskunde, Jun 2020

Uit het artikel: “De prevalentie van burn-out onder werknemers blijft in Nederland toenemen. De rol van emoties is onderbelicht. […] Uit onderzoek blijkt dat emoties meer bepalend zijn voor cognities, dan andersom.” En verderop: “Deze bevindingen sluiten aan op mijn spreekuurbevindingen dat bij werknemers met burn-out negatieve emoties leidend zijn en grotendeels onbewust.”

Het is veel comfortabeler om de oorzaak buiten jezelf te leggen

Marten Klaver in interview met Margreet Vermeulen, Volkskrant, 2015

Uit het artikel: “Oud neuroloog Marten Klaver nam het op voor patiënten die met moeilijk thuis te brengen lichamelijke klachten naar de psycholoog werden doorverwezen. Hij lacht vage kwalen niet weg en legt uit hoe hij zijn patiënten weer zelfvertrouwen geeft.”

Uit het artikel: “Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten/SOLK uiten hints die toegang geven tot de psychologische oorzaak van deze klachten. Het herkennen van hints is een aparte competentie en vraagt volle aandacht met gericht luisteren en goed kijken.”

Miracles of mindbody medicine

Alan Gordon, Healthcare counselling and psychotherapy journal, 2010

Dit Engelse artikel is geschreven door Alan Gordon. Het artikel beschrijft hoe een groeiend aantal zorgprofessionals onderschrijft dat chronische pijn vaak een psycho-fysiologisch fenomeen is dat goed reageert op psychologische behandeling. Het artikel bevat visies en ervaringen van een fysiotherapeut en een chiropractor.

Back To Top