Pilot behandelaars

Aanleiding en achtergrond

Stichting Emovere krijgt in toenemende mate vragen van mensen met klachten die op zoek zijn naar een behandelaar. Of vragen van professionals die mensen willen doorverwijzen. Tot nu toe ontvangen vragenstellers, na persoonlijk contact, de namen van enkele professionals bij hen in de buurt. Dit vanuit het bekende, wel steeds uitdijende, netwerk van Emovere.

Met het stijgende aantal vragen komt bovengenoemde werkwijze onder druk te staan. Bovendien maakt de snelle groei van Stichting Emovere het onmogelijk alle zich aansluitende professionals persoonlijk te kennen. Het bestuur is daarom al langer op zoek naar een wijze waarop informatie over behandelaars die passen bij Emovere, beter toegankelijk wordt voor mensen die daarnaar op zoek zijn.

Een breed samengestelde peer groep van professionals vormde een werkgroep die zich in 2022 heeft gebogen over deze vraag. Zij brachten advies uit aan het bestuur, waarop in 2023 de voorlaatste fase van deze pilot is gestart.

Uit het aantal professionals dat zich had opgegeven om mee te doen aan de pilot, zijn per provincie en uit België, voor zover er belangstelling was, twee professionals geloot. Deze mensen zijn door de werkgroep benaderd met de vraag om mee te doen aan het proces zoals de werkgroep heeft voorgesteld.

Pilot behandelaarslijst

Uit dit proces komt op dit moment onderstaand overzicht van behandelaars die passen bij de criteria zoals de werkgroep deze had vastgesteld. Wellicht kunnen deze behandelaars je verder helpen.

Maartje Boonstra

Holistisch therapeut

https://www.hetbreinplein.nl

Groningen, Groningen

Francis Smal

Verpleegkundige en psycho-sociaal therapeut

https://www.vind-een-therapeut.nl/therapeut/francis-smal-hoorn-nh.html

Hoorn, Noord Holland

Guen Leesberg

Traumatherapeut EFT/Germaanse geneeskunde

https://eft-nijmegen-sanitas.nl

Nijmegen, Gelderland

Majorie Boonstra

Lichaamsgericht psychotherapeut

https://www.zizi-blu.nl

Alphen, Gelderland

Janneke Luteyn

Psycholoog en therapeut

http://www.resetjejeugd.nl

Utrecht, Utrecht

Martin Springvloed

Fysiotherapeut

https://mind-leap.com/

Rotterdam, Zuid Holland

Leonie Dijkhuizen

Hypnotherapeut

https://www.hypnodenhaag.nl

Den Haag, Zuid Holland

Majella Lammers

Kinder- en jongerenhypnotherapeut

https://www.majellalammers.nl

Brunssum, Limburg

Lindsay Martius

Osteopaat

https://osteopathiemartius.nl

Eersel, Noord Brabant

Sissy Wulms

PMA, EFT en Ademtherapeut voor vrouwen

https://www.si-sissy.nl

Berlicum, Noord Brabant

Edith Gijsbregts

Pijncoach en orthomoleculair therapeut

https://www.edithgijsbregts.be

Brecht, België

Heb je vragen of vind je voor jou geen passende optie, mail dan naar info@stichtingemovere.nl

Deze lijst is een onderdeel van de pilot en staat t/m 31 maart 2024 online. De bedoeling is om reacties en informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van deze lijst. Heb je deze, dan horen we ze graag!

Na 31 maart 2024 zullen alle reacties en verzamelde informatie onderdeel zijn van de evaluatie van de gehele pilot. Naar verwachting valt in de zomer van 2024 het besluit of deze werkwijze al dan niet zal worden voortgezet en/of dat deze aanpassingen behoeft.

Gehanteerd proces door de werkgroep

Aan de uit de loting tevoorschijn gekomen behandelaren werd gevraagd mee te doen aan het volgende proces:

De werkgroepleden beoordeelden aan de hand van alle informatie of de inzet van de behandelaar past bij het gedachtegoed van Stichting Emovere en bij een aantal gestelde zorgvuldigheidscriteria. Behandelaars die zeer waardevol werk doen, maar waarvan de werkgroep besloot dat e.e.a. niet/ minder past bij hetgeen de Stichting wil uitdragen, zijn niet in bovenstaande lijst opgenomen.
Alle behandelaren hebben een transparante terugkoppeling ontvangen.

Tips bij het kiezen van een behandelaar

Stichting Emovere draagt uit dat (onbewust) verdrongen emoties aanhoudende (pijn)klachten kunnen veroorzaken en dat wanneer deze emoties bewust worden ervaren, klachten kunnen verminderen of zelfs geheel kunnen verdwijnen. Emovere propageert niet één werkwijze, er zijn vele wegen naar Rome. Professionals, al dan niet met een ervaringsdeskundige achtergrond, begeleiden mensen op eigen wijze. Het één is niet beter dan het andere, het is anders. Het gaat erom wat bij jou past.

Om voor jezelf te onderzoeken welke weg/professional het beste bij je past raden we je aan websites te bekijken en als je denkt dat iets passend is een intake gesprek met een behandelaar te doen. Bij dit gesprek is het vooral ook belangrijk of je ‘een klik’ voelt met de behandelaar.

Dit document met tips kan je helpen bij het maken van een keuze.

Tot slot

Stichting Emovere heeft als doelstelling bewustwording te creëren, kennis en ervaring te delen en een beweging op gang te brengen om het op deze website aangereikte gedachtegoed te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij.

Stichting Emovere doet pionierswerk. Er is geen gebaand pad. Met deze pilot beogen we in een behoefte te voorzien, van mensen met klachten die op zoek zijn naar een behandelaar en van professionals die mensen willen doorverwijzen.

De werkgroep heeft een uitgebreid en zorgvuldig proces gevolgd om te komen tot deze pilot lijst. Echter, het is en blijft altijd de verantwoordelijkheid van de zoeker om aangereikte mogelijkheden zelf kritisch te bezien en een keuze te maken of hij/zij daarmee aan de slag wil gaan. Stichting Emovere en/of haar directie- en bestuursleden en werkgroepleden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van geleverde zorg/begeleiding door de personen genoemd op deze pilot lijst.

Stichting Emovere is een non-profit / ANBI stichting. Zij biedt zelf geen behandelingen, intermedieert niet en ontvangt geen commissie van de professionals die op deze lijst staan vermeld.

Back To Top