Petra, 59 jaar

rugpijn, migraine en heuppijn.

Petra had 18 jaar last van rugpijn, 12 jaar van migraine en 2 jaar van heuppijn. Zij onderging onderzoek door haar huisarts en een orthopeed. Tevens volgde zij trajecten van fysiotherapie, chiropractie, maatschappelijk werk en begeleiding door een psycholoog. Allen met onvoldoende resultaat. Haar klachten zijn begonnen en verergerd in situaties waarin zij door omstandigheden (partner ziek, partner werkloos, ouders zorgbehoevend) haar persoonlijke ambities en verlangens op gaf en tegen haar verlangen in dingen ging doen om anderen te verzorgen en financieel te onderhouden. Zij nam als kind reeds een zorgende rol aan binnen het gezin waarin zij opgroeide. Petra heeft door het traject haar verdrongen boosheid (h)erkend en andere keuzes gemaakt, waarna haar fysieke klachten verdwenen.

Back To Top