Stichting Emovere

Stichting Emovere is opgericht door professionals en ervaringsdeskundigen met de volgende doelen:

  • Herstel van mensen met SOLK bevorderen (curatief)
  • Voorkomen of verminderen van SOLK in toekomst (preventief)
  • Bevorderen effectievere en efficiëntere zorg & preventie (integratie in gezondheidszorg)
  • Gezondheid, vitaliteit en welzijn van mensen iha bevorderen (integratie in maatschappij)
Back To Top