Long Covid Vragenuurtje

In Nederland, en ook daarbuiten, leven vele mensen met Long Covid klachten. We realiseren ons uiteraard enerzijds dat er naar Long Covid klachten nog verder onderzoek moet worden verricht, anderzijds werd al langere tijd geleden door vrienden van Stichting Emovere gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK/ALK diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond dan ook of de zienswijze zoals Stichting Emovere deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn.

Daarom deed Stichting Emovere in 2021/2022 een pilot waaraan een 15-tal vrienden van de stichting belangeloos meewerkten als behandelaar. Hoewel de instroom in de pilot gering was, lijken de resultaten veelbelovend. Er zijn gesprekken met een onderzoeker om hierover een (internationaal) wetenschappelijk artikel te schrijven. Naast de pilot is er gedurende deze periode ook casuïstiek verzameld van Long Covid patiënten die door vrienden van Stichting Emovere werden begeleid.

Kijk hier voor meer informatie over de pilot en de casuïstiek verzameling. 

Naast bovengenoemde, bereiken ons meer en meer verhalen van herstelde Long Covid patiënten.
Stichting Emovere wil deze verhalen delen en daarnaast mensen met klachten en/of professionals die hen begeleiden, gelegenheid geven hun vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen en/of professionals. Daarom start Stichting Emovere een Long Covid vragenuurtje.

Na de aankondiging van ons eerste online Long Covid Vragenuurtje, meldden zich 60 mensen aan en namen uiteindelijk 40 mensen deel op 31 mei 2022! En op 7 juli en 1 september deden er weer ca. 40 mensen mee. Gezien deze grote belangstelling gaan we dit uurtje vaker organiseren met een wisselende pool van ervaringsdeskundigen.

Volgende data Long Covid Vragenuurtje:

  • 29 september van 10.00 – 11.00 uur, dan deelt Marjolein haar verhaal
  • 27 oktober van 10.00 – 11.00 uur
  • 24 november van 10.00 – 11.00 uur
  • 29 december van 10.00 – 11.00 uur

Mocht je mensen kennen met Long Covid klachten of professionals willen attenderen op dit vragenuurtje, heel graag.

Opgave om mee te doen is mogelijk door een mailtje te sturen aan LongCovidVragen@StichtingEmovere.nl met de gewenste datum erbij. Daarna ontvang je de zoomlink voor deelname.

Back To Top