Long Covid Vragenuurtje

In Nederland, en ook daarbuiten, leven vele mensen met Long Covid klachten. We realiseren ons uiteraard enerzijds dat er naar Long Covid klachten nog verder onderzoek moet worden verricht; anderzijds werd al langere tijd geleden door vrienden van Stichting Emovere gesignaleerd dat er tussen Long Covid klachten en SOLK/ALK diverse overeenkomsten lijken te bestaan. De vraag ontstond dan ook of de zienswijze zoals Stichting Emovere deze uitdraagt ook voor mensen met Long Covid klachten van belang zou kunnen zijn.

Daarom deed Stichting Emovere in 2021/2022 een pilot waaraan een 15-tal vrienden van de stichting belangeloos meewerkten als behandelaar. Hoewel de instroom in de pilot gering was, lijken de resultaten veelbelovend. Er zijn gesprekken met een onderzoeker om hierover een wetenschappelijk artikel te schrijven. Naast de pilot is er gedurende deze periode ook casuïstiek verzameld van Long Covid patiënten die door vrienden van Stichting Emovere werden begeleid.

Naast bovengenoemde, bereiken ons meer en meer verhalen van herstelde Long Covid patiënten.
Stichting Emovere wil deze verhalen delen en daarnaast mensen met klachten en/of professionals die hen begeleiden, gelegenheid geven hun vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen en/of professionals. Daarom startte Stichting Emovere een Long Covid vragenuurtje. Gezien deze grote belangstelling gaan we dit uurtje vaker organiseren met een wisselende pool van ervaringsdeskundigen.

Data Long Covid Vragenuurtje in 2024:

Vanaf augustus is het vragenuurtje elke maand op vrijdag van 10.00-11.00 uur:

  • 2 aug. 2024 van 10.00 – 11.00 uur
  • 30 aug. 2024 van 10.00 – 11.00 uur
  • 27 sept. 2024 van 10.00 – 11.00 uur
  • 25 okt. 2024 van 10.00 – 11.00 uur
  • 22 nov. 2024 van 10.00 – 11.00 uur
  • 20 dec. 2024 van 10.00 – 11.00 uur

Mocht je mensen kennen met Long Covid klachten of professionals willen attenderen op dit vragenuurtje, heel graag.

Opgave om mee te doen is mogelijk door middel van het invullen van dit formulier. Daarna ontvang je een Zoom link voor deelname. Voor overige vragen kun je een mailtje sturen aan LongCovidVragen@StichtingEmovere.nl.

Klik hier voor onze speciale Long Covid pagina waar we kennisbronnen en ervaringsverhalen verzamelen om een breder perspectief aan te reiken en mensen (h)erkenning, hoop, steun en meer mogelijkheden te geven voor herstel.

Back To Top