Op zoek naar een behandelaar

Vraag naar een behandelaar

Stichting Emovere krijgt regelmatig vragen van mensen met aanhoudende pijn of klachten die op zoek zijn naar een behandelaar, evenals van professionals die mensen willen doorverwijzen.

Het bestuur heeft, mede in samenwerking met een Werkgroep Behandelaarslijst, de afgelopen jaren gezocht naar een wijze waarop een eventuele behandelaarslijst op deze website tot stand zou kunnen komen. Dat bleek een ingewikkeld en langdurig proces, uitmondend in een praktijk-pilot die in april 2024 werd afgerond. Voor meer informatie hierover zie desgewenst Achtergrond Pilot Behandelaarslijst.

In mei 2024 heeft het bestuur, op grond van alle beschikbare informatie, een besluit genomen. Het bestuur heeft grote vraagtekens over de haalbaarheid en schaalbaarheid van een behandelaarslijst op de website en besloten deze route niet verder voort te zetten.

Empowerment

Het bestuur heeft in plaats daarvan gekozen voor de route van “Empowerment”: het beter toerusten en eigen regie geven aan “zoekers” (mensen met pijn/klachten en ook verwijzers) om een weg naar herstel en/of een passende behandelaar te vinden. Empowerment is een bewustwordingsproces, waarbij het gaat om mensen te stimuleren hun eigen kracht te vinden en te activeren om zelf hun eigen weg en eventuele begeleiding te vinden die bij hen past. Stichting Emovere wil mensen hierbij graag ondersteuning en richting bieden door diverse informatiebronnen aan te reiken, online vragenuurtjes en supportgroepen te organiseren, en tips voor herstel en het vinden van een behandelaar te bieden.

Tips voor het vinden van een behandelaar

Om voor jezelf te onderzoeken welke weg of professional het beste bij je past, raden we je allereerst aan websites te bekijken (bijvoorbeeld door te googelen op “Mind Body benadering” in jouw buurt), en als je denkt dat iemand passend kan zijn, een intake gesprek met de behandelaar te plannen. Bij dit gesprek is het vooral ook belangrijk of je ‘een klik’ voelt met de behandelaar. De ene weg is niet beter dan de andere, hij is alleen anders; het gaat erom dat deze bij jou past. De werkgroep heeft een document samengesteld dat je hierbij kan helpen.

Dit document met tips kan je helpen bij het maken van een keuze.

We raden je aan om een professional te zoeken die bekend is met de behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten en met de rol van (onbewuste) emoties. Je zou het behandeladvies voor zorgverleners van deze website mee kunnen nemen en samen kunnen bespreken.

Het blijft uiteraard altijd de verantwoordelijkheid van de zoeker om aangereikte mogelijkheden zelf kritisch te bekijken en een keuze te maken of hij/zij daarmee aan de slag wil gaan. Stichting Emovere en/of haar directie-, bestuursleden en werkgroepleden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van geleverde zorg of begeleiding.

Tot slot

Stichting Emovere is een ANBI stichting en doet pionierswerk. Zij biedt zelf geen behandelingen, intermedieert niet en ontvangt geen commissie. Stichting Emovere heeft als doelstelling om bewustwording te creëren van het Mind Body gedachtegoed, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en er expliciet aandacht is voor de rol van (onbewust) verdrongen emoties. Zij doet dit door kennis en ervaring te delen en een beweging op gang te brengen om het op deze website aangereikte gedachtegoed te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij.

Back To Top