Stap 4 Bronnen van verdrongen emoties

Er zijn drie hoofdbronnen, die verdrongen emoties veroorzaken en/of in stand houden. Het gaat om stressvolle situaties in het hier en nu, ervaringen in het verleden en karaktereigenschappen.

Stressvolle situaties in het heden

Vaak speelden er rond het ontstaan van de (pijn)klachten één of meerdere stressvolle situaties. Dit kan van alles zijn, zoals een ontslag op het werk, een scheiding, een verhuizing, verwonding of ziekte, ouder worden, seksuele problemen, zwangerschap, de dood van een geliefde etc. Positieve situaties kunnen ook als stressvol ervaren worden, zoals de geboorte van een kind. Ook schijnbaar minder grote situaties kunnen een rol spelen bij het starten van (pijn)klachten. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin iemand iets zegt of doet wat je raakt.

De bovengenoemde situaties kunnen veel emoties oproepen, zoals boosheid, angst en verdriet. Dit heeft vaak te maken met onbewuste, onvervulde emotionele behoeften. Een aantal voorbeelden:

  • Ik voel me niet gewaardeerd, omdat ik kritiek krijg op mijn werk en niemand ziet hoe hard ik mijn best doe.
  • Ik voel me onbelangrijk, want mijn vriendin verschijnt te laat op onze afspraak.
  • Ik voel me niet gehoord, omdat artsen niets kunnen doen aan mijn ziekte en maar zeggen dat ik ermee moet leren leven.
  • Ik krijg niet genoeg aandacht van vrienden en familie na verhuizing. Al het initiatief moet vanuit mij komen. Het lukt me ook niet om nieuwe contacten te leggen in mijn nieuwe woonplaats.

Als de emoties niet gevoeld worden, dan kunnen ze zich gaan uiten via een (aanhoudende) klacht.

Vraag: welke stressvolle situaties speelden er bij jou rondom de start van je klacht?

Ervaringen in het verleden

Niet zelden speelt bij aanhoudende pijn een emotionele lading vanuit je jeugd mee. Wat je als onprettig ervaarde tijdens de start van de klacht, is in je jeugd al gebeurd of vaker voorgekomen. Mogelijk voelde je je niet gewaardeerd voor wie je bent door (één van je) ouders. Misschien werd je wel gepest op school, of kreeg je niet genoeg aandacht thuis of vaak kritiek. Of wilde je anderen niet tot last zijn, omdat je zag dat die al genoeg aan hun hoofd hadden. Dat kan voor emoties zorgen die weggestopt zijn en niet geuit. Een situatie in het heden kan dan net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Onverwerkte pijn uit je jeugd kan ertoe leiden dat je je als volwassene in bepaalde situaties ‘onveilig’ voelt en je gespannen gaat voelen. Je brein kan het als een gevaar beschouwen wanneer iemand je negeert, een oordeel heeft of geen waardering uitspreekt. Veel mensen met chronische pijn voelen zich in een bepaald opzicht ‘onveilig’ in hun leven of in het contact met anderen. Soms roepen deze ervaringen frustratie op. Indien je deze frustratie verdringt neemt de kans op het ontstaan van een aanhoudende klacht toe.

Vraag: welke onvervulde behoeften uit jouw jeugd zouden te maken kunnen hebben met je klacht?

Karaktereigenschappen

Bepaalde karaktereigenschappen zorgen ervoor dat de emmer vol emoties niet wordt geleegd en blijft vollopen. Je durft bijvoorbeeld je boosheid niet toe te laten, omdat je moeder altijd boos was en je niet op je moeder wilt lijken. Je wilt juist een goed persoon zijn. Of je durft je niet assertief op te stellen en geeft daardoor je grenzen niet aan. Andere eigenschappen zijn bijvoorbeeld willen pleasen, gericht zijn op geluk en welzijn van de ander, perfectionistisch zijn, conflicten vermijden, enzovoort. Mensen die aanhoudende pijn ontwikkelen zijn vaak mensen die het goed willen doen, en die als een goed of aardig mens gezien willen worden. Herken jij je hier ook in?

Vraag: in welke karaktereigenschappen die aanhoudende pijn bevorderen herken jij je?

Michelle

In het filmpje hier onder legt Michelle uit welke gebeurtenissen, emoties en karaktereigenschappen een rol speelden bij haar klachten.

Samengevat

Je heb nu geleerd over de verschillende bronnen van verdrongen emoties. In de volgende stap leer je meer over je mindset rondom pijn en hoe dit de pijn kan beïnvloeden.

Naar stap 5.

Back To Top