Stap 7 Samenvatting

In de voorgaande stappen hebben we uitgebreid stil gestaan bij de de rol van emoties bij het ontstaan en aanhouden van (pijn)klachten waarvan een medische oorzaak afwezig is. We zullen de belangrijkste punten nogmaals benoemen:

– Wat is aanhoudende pijn? Pijn die langer dan zes maanden aanhoudt noemen we aanhoudende pijn. In veel gevallen kan de arts geen afwijkingen vinden. Je lichaam is niet stuk. Er zijn alleen veranderingen in je hersenen opgetreden. Je bent hierdoor extra gevoelig geworden voor de pijn. Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, schouderpijn, bilpijn, fibromyalgie, chronische vermoeidheid en prikkelbare darmsyndroom. De oorzaak van aanhoudende klachten ligt vaak in verdrongen emoties. De klachten kunnen in stand worden gehouden door beperkende overtuigingen over je pijn.

– Verdrongen emotie. Rondom de start van aanhoudende lichamelijke klachten spelen vaak onprettige of stressvolle situaties in iemands leven. Deze situaties roepen veelal boosheid, angst en/of andere emoties op. Als deze emoties verdrongen worden, dan kan dat leiden tot veranderingen in je hersenen en je lichaam. Denk aan een verhoogde spierspanning. Deze veranderingen zijn geheel omkeerbaar, waardoor de (pijn)klachten kunnen verminderen en verdwijnen.

– Lading vanuit het verleden. Vaak speelt bij chronische (pijn)klachten een lading vanuit het verleden mee. De situatie die rondom de start van de klacht als onprettig wordt ervaren, is in het verleden al (vele malen) voorgekomen. De lading vanuit het verleden gaat vaak terug tot de kindertijd. Door de verdrongen emoties alsnog te voelen en te verwerken, kan de pijn verminderen of zelfs verdwijnen.

– Karaktereigenschappen. Bepaalde karaktereigenschappen zorgen ervoor dat de emmer met ingehouden emotie nauwelijks wordt geleegd en blijft vollopen. Voorbeelden van dergelijke eigenschappen zijn: jezelf wegcijferen, het graag goed willen doen, perfectionisme, conflicten vermijden, boosheid inslikken enz. Mensen die chronische (pijn)klachten ontwikkelen, zijn vaak mensen die het goed willen doen, en aardig gevonden willen worden.

– Je overtuigingen over je pijn. Mogelijk blijf je zoeken naar een lichamelijke verklaring. Of heb je beperkende overtuigingen over de pijn en ben je bang dat de pijn nooit meer weggaat. Het kan ook zijn dat je bepaalde houdingen vermijdt. Als dit voor jou geldt, dan ervaar je waarschijnlijk ook negatieve emoties bij het aanwezig zijn van de pijn. Negatieve emoties zoals frustratie, machteloosheid en angst versterken de vicieuze cirkel van pijn in je brein.

– Onveiligheid. Bij mensen met aanhoudende pijn zijn de hersenen in verhoogde staat van alertheid: ze signaleren gevaar. De pijn zelf wordt ervaren als een gevaar wat leidt tot gevoelens van angst, frustratie of machteloosheid. En op de achtergrond speelt een “gevaar” in iemands leven: de angst voor afwijzing. Beide bronnen van gevaar voeden de pijn en houden deze in stand.

– Conditionering. Wanneer pijn langdurig aanhoudt door de punten hierboven, kunnen activiteiten, houdingen of momenten van de dag verbonden raken aan het voelen van pijn. Het gevolg is dat pijn telkens opspeelt als je zit, op je werk bent, in bed ligt of sport. Dit roept vaak angst en frustratie op. Om de pijn te doen verdwijnen, is het belangrijk om je humeur niet langer te laten afhangen van de pijn, ofwel: om je veilig te voelen ongeacht de pijn.

Samengevat

Op de volgende pagina laten we je zien dat er hoop is en dat je écht kunt herstellen van aanhoudende klachten! Ook geven we je een aantal tips om je herstel te starten.

Naar stap 8.

Back To Top