Marian

Marian 64 jaar, Integratieve psychotherapeute, grensbewust coach & counselor en teacher. Klachten: buiklachten, obstipatie, dissociëren, duizeligheid, flauwvallen, angsten, hersenschudding, whiplash,…

Back To Top