Professionele begeleiding

De behandeling vanuit het oorzakelijk model, zoals op deze website beschreven, is een nieuwe benadering voor medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze benadering is in opmars. In Amerika is men al veel verder met deze zienswijze. Verschillende behandelmethodes en veel wetenschappelijke artikelen komen dan ook daar vandaan. Zie de pagina Kennisbronnen.

In Nederland zijn er ook veel (zorg)professionals die een link leggen tussen lichaam en geest, zowel in de reguliere als in de alternatieve zorg. Vaak besteden deze professionals aandacht aan emoties, patronen, karaktereigenschappen en aan stressvermindering. Het oorzakelijk oplossen van chronische (pijn)klachten vereist echter een hele specifieke benadering, met specifieke aandacht voor onbewuste, verdrongen emoties.

Wie kan je helpen?

Om te kunnen herstellen is het essentieel dat (zorg)professionals je helpen een expliciete koppeling te maken tussen je lichamelijke klachten en de bijbehorende onbewuste verdrongen emoties. En je helpen deze emoties te doorvoelen. De meeste professionals passen slechts een deel van hetgeen nodig is toe in hun benadering, in aansluiting op hun beroep, uitgangspunten, visie, etc. Het aantal mensen dat deze oorzakelijke benadering in zijn geheel toepast, is helaas nog gering.

Ons advies is daarom om (ook) zelf de stappen toe te passen die je vindt op de pagina Start je herstel.

Wanneer je behoefte hebt aan professionele begeleiding, raden we je aan om een professional / therapeut te zoeken die reeds aandacht besteedt aan de emotionele factor(en) als achterliggende oorzaak van je klacht. Je kunt het behandeladvies van onze site meenemen, en doornemen met je begeleider.

Stichting Emovere streeft naar het verspreiden van kennis en ontwikkeling van Scholing, zodat uiteindelijk meer (zorg)professionals deze benadering van chronische (pijn)klachten, volledig en effectief kunnen toepassen.

Back To Top