Professionele begeleiding

De behandeling vanuit het oorzakelijk model, zoals op deze website beschreven, is een nieuwe benadering voor medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze benadering is in opmars. In Amerika is men al veel verder met deze zienswijze. Verschillende behandelmethodes en veel wetenschappelijke artikelen komen dan ook daar vandaan. Zie de pagina Kennisbronnen.

In Nederland zijn er ook steeds meer (zorg)professionals die een link leggen tussen lichaam en geest, zowel in de reguliere als in de complementaire zorg. Vaak besteden deze professionals aandacht aan gedachten, patronen, karaktereigenschappen en aan stressvermindering. Het oorzakelijk oplossen van chronische (pijn)klachten vereist echter een hele specifieke benadering, met specifieke aandacht voor onbewuste, verdrongen emoties.

Wie kan je helpen?

Om te kunnen herstellen is het essentieel dat (zorg)professionals je helpen een expliciete koppeling te maken tussen je lichamelijke klachten en de bijbehorende onbewuste verdrongen emoties. En je helpen deze emoties te doorvoelen. De meeste professionals passen slechts een deel van hetgeen nodig is toe in hun benadering, in aansluiting op hun beroep, uitgangspunten, visie, etc. Het aantal mensen dat deze oorzakelijke benadering in zijn geheel toepast, is helaas nog gering.

Ons advies is daarom om (ook) zelf de stappen toe te passen die je vindt op de pagina Start je herstel.

Wanneer je behoefte hebt aan professionele begeleiding, raden we je aan om een professional / therapeut te zoeken die reeds aandacht besteedt aan de emotionele factor(en) als achterliggende oorzaak van je klacht. Je kunt het behandeladvies van onze site meenemen, en doornemen met je begeleider.

Stichting Emovere streeft naar het verspreiden van kennis en ontwikkeling van Scholing, zodat uiteindelijk meer (zorg)professionals deze benadering van chronische (pijn)klachten, volledig en effectief kunnen toepassen.

Tips bij het kiezen van een behandelaar

Stichting Emovere draagt uit dat (onbewust) verdrongen emoties aanhoudende (pijn)klachten kunnen veroorzaken en dat wanneer deze emoties bewust worden ervaren, klachten kunnen verminderen of zelfs geheel kunnen verdwijnen. Emovere propageert niet één werkwijze, er zijn vele wegen naar Rome.

Professionals, al dan niet met een ervaringsdeskundige achtergrond, begeleiden mensen op eigen wijze. Het één is niet beter dan het andere, het is anders. Het gaat erom wat bij jou past.

Om voor jezelf te onderzoeken welke weg/professional het beste bij je past raden we je aan websites te bekijken en als je denkt dat iets passend is een intake gesprek met een behandelaar te doen. Bij dit gesprek is het vooral ook belangrijk of je ‘een klik’ voelt met de behandelaar.

Dit document met tips kan je helpen bij het maken van een keuze.

Back To Top