Vragenuurtje voor ouders
Van kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten

Stichting Emovere start met een vragenuurtje speciaal voor ouders.
Dit als vervolg op het reeds bestaande vragenuurtje voor mensen met klachten en professionals.

Niet alleen volwassenen, maar ook vele kinderen en jongeren hebben onbegrepen lichamelijke klachten.
De ervaring leert dat ouders hieromtrent vele vragen en zorgen hebben. We willen deze vragen uiteraard proberen te beantwoorden en ruimte bieden om zorgen te delen.

Vanuit Stichting Emovere zijn bij dit vragenuurtje voor ouders in principe een professional en veelal een ervaringsdeskundig ouder aanwezig. Soms zal er een ervaringsdeskundige jongere of bijvoorbeeld een jeugdarts aansluiten.
Vanuit ervaring en expertise geven zij in dat tijdsbestek zo goed mogelijk antwoord op uw vragen.

Data
De ouder vragenuurtjes staan gepland op de donderdagavonden, 1 x per 14 dagen, van 20.00-21.00 uur. De eerstvolgende data zijn

  • 23 februari
  • 9 maart

Hierna lassen we een voorlopige stop in om op zoek te gaan naar een andere vorm van het Vragenuurtje om in de behoefte aan informatie over dit belangrijke thema te voorzien.

Opgeven kan via OudersVragen@StichtingEmovere.nl

Back To Top