Wetenschap

Er is een groeiend aantal internationale wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar, uit Nederland en elders in de wereld. Op deze pagina wordt een weergave en indeling gegeven om kennisontsluiting te vergemakkelijken.

Snel meer inzicht

Voor diegenen die snel meer inzicht willen krijgen in de emotioneel-oorzakelijke visie en aanpak, hebben we een aantal artikelen geselecteerd. Klikken op het artikel leidt je rechtstreeks naar een pdf document, of naar een bron waar het artikel verkrijgbaar is.

 1. Abbass A, Lumley MA, Town J, et al. Short-term psychodynamic psychotherapy for functional somatic disorders: A systematic review and meta-analysis of within-treatment effects. J Psychosom Res. 2021 Jun;145:110473.
 2. Ashar YK, Gordon A, Schubiner H, Uipi C, Knight K, Anderson Z, Carlisle J, Polisky L, Geuter S, Flood TF, Kragel PA, Dimidjian S, Lumley MA, Wager TD. Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 Sep 29.
 3. Donnino, M. W., Thompson, G. S., Mehta, S., Paschali, M., Howard, P., Antonsen, S. B., … Grossestreuer, A. V. (2021). Psychophysiologic symptom relief therapy for chronic back pain: a pilot randomized controlled trial. Pain Rep, 6(3), e959. doi:10.1097/PR9.0000000000000959
 4. Lumley MA, Schubiner H. Psychological Therapy for Centralized Pain: An Integrative Assessment and Treatment Model. Psychosomatic Medicine 2019 Feb/Mar; 81(2):114-124.
 5. Lumley MA, Schubiner H, et al. Emotional awareness and expression therapy, cognitive behavioral therapy, and education for fibromyalgia: a cluster-randomized controlled trial. Pain 2017; 158(12):2354-2363.
 6. Gini G, Pozzoli T. Association Between Bullying and Psychosomatic Problems: A Meta-analysis. Pediatrics 2009; 123(3):1059-65.
 7. Eisenberger NI et al. Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science 2003 Oct 10; 302(5643):290-2.
 8. Masten CL Eisenberger NI, Borofsky LA, et al. Neural correlates of social exclusion during adolescence: understanding the distress of peer rejection. Social Cognitive Affective Neuroscience 2009; 4(2):143-57.
 9. Nili U, Goldberg H, Weizman A, Dudai Y. Fear thou not: activity of frontal and temporal circuits in moments of real-life courage. Neuron 2010 Jun 24; 66(6):949-62.
 10. Kanaan RA, Craig TK, Wessely SC, David AS. Imaging repressed memories in motor conversion disorder. Psychosomatic Medicine 2007; 69(2):202-5.
 11. Lieberman MD, Eisenberger NI, Crockett MJ, Tom SM, Pfeifer JH, Way BM. Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science 2007; 18(5):421-8.
 12. Gillihan SJ, Xia C, Padon AA, et al. Contrasting roles for lateral and ventromedial prefrontal cortex in transient and dispositional affective experience. Social Cognitive Affective Neuroscience 2011; 6(1):128-37.
 13. Richter M, Eck J, Straube T, Miltner WH, Weiss T. Do words hurt? Brain activation during the processing of pain-related words. Pain 2010; 148(2):198-205.
 14. Schubiner H, Lumley M, Gordon A. Neural Pathway Pain — A Call for More Accurate Diagnoses. Practical Pain Management 2017.
 15. Schubiner H., Chronic Pain Reconsidered, A New Role for Therapists. Psychotherapy Networker, September/October 2018.
 16. Graham-Engeland JE, Sin NL, Smyth JM et al. Negative and positive affect as predictors of inflammation: Timing matters. Brain Behav Immun. 2018 november; 74: 222–230.
 17. Clarke DD., Diagnosis and treatment of medically unexplained symptoms and chronic functional syndromes. Fam Syst Health. 2016 Dec; 34(4):309-316.
 18. Brinjikji W et al. Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations. Am J Neurorad 2015; 36:811–16.
 19. Annemieke Noteboom, Margreet Ten Have, Ron de Graaf, Aartjan T F Beekman, Brenda W J H Penninx, Femke Lamers. The long-lasting impact of childhood trauma on adult chronic physical disorders. J Psychiatr Res. 2021 Apr;136:87-94.

Thematisch verdiepen

Voor diegenen die zich willen verdiepen in bepaalde gebieden, hebben we een selectie wetenschappelijke onderzoeksreferenties verzameld. Deze worden weergegeven volgens onderstaande onderverdeling en zijn downloadbaar in een pdf document.

1. SOLK algemeen
2. Verklaringen
3. Emotiegerichte therapie
4. Ineffectieve Behandelingen
5. Relatie vroegkinderlijk trauma en SOLK
6. Asymptomatische bevindingen
7. Kosten bij SOLK

1. Pijn
2. Pijn-Emotie
3. Emotievorming
4. Emotieregulatie
5. Emotie-Persoonlijk geheugen
6. Neuroanotomie van de emotie
7. Stress

PsychoPhysiological Disorders Association (US)

In Amerika is men al verder op dit gebied. Diegenen die meer willen weten over wat daar de stand van zaken is, verwijzen we naar de website van de PPD Association. Deze Amerikaanse vereniging voor psychofysiologische klachten (PPD) is opgericht door zeven vooraanstaande artsen/psychiaters in de US, wier individuele praktijken en onderzoeken ook te vinden zijn via deze website. Op de PPD website is ook een uitgebreid overzicht te vinden van wetenschappelijk onderzoek dat een psychologische oorzaak van onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten ondersteunt. Tevens heeft de PPDA dit handboek uitgegeven, met bijdragen van 16 vooraanstaande auteurs uit 5 landen.

Achtergrond literatuur

Naast alle bovengenoemde informatie, is een uitgebreide lijst met relevante achtergrond literatuur als naslagwerk hier te downloaden (pdf). Dit document is gericht op neurowetenschappelijk onderzoek en werkingsmechanismen. Hieraan zijn artikelen over SOLK en emotie-gerichte therapieën toegevoegd. De lijst is gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam van de auteur(s) en onderverdeeld in enkele rubrieken.

Back To Top