Het team

Als professionals en ervaringsdeskundigen vormen wij samen directie en bestuur van Stichting Emovere, opgericht op 7 Februari 2020. Gepassioneerd en zonder winstoogmerk willen wij bewustwording vergroten en kennis verspreiden over hoe medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten tóch vaak verholpen kunnen worden. Deze website is één van de initiatieven van Stichting Emovere om informatie, (wetenschappelijke) kennis en ervaringen toegankelijk te maken en te delen.

Dat (onbewuste) verdrongen emoties aanhoudende lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, is voor velen nog onbekend, of blijft onderbelicht tijdens behandelingen in het overgrote deel van onze gezondheidszorg. Wij wensen dat deze website ertoe zal bijdragen dat meer mensen sneller en volledig kunnen herstellen.

MARJON OOMENS – BEDRIJFSKUNDIGE & ERVARINGSDESKUNDIGE
Directeur

Een jarenlange zoektocht langs vele artsen en therapeuten, in zowel het reguliere als alternatieve circuit, leerde mij (over)leven met chronische post-whiplash klachten,…..

Lees meer

MARTEN KLAVER – ZENUWARTS, NEUROLOOG N.P. & SOLK DESKUNDIGE
Secretaris bestuur

Als kritische arts en aanhanger van de rationele geneeskunde heb ik mij altijd afgevraagd of de gestelde diagnose wel deugt en of de bijpassende behandeling klopt. Hierdoor zag ik dat de helft van de diagnosen-behandelingen rammelt….

Lees meer

ROELINE VAN DRIEL – SENIOR ADVISEUR & PROJECTLEIDER, VOORMALIG ZORGPROFESSIONAL
Voorzitter bestuur

Al ruim 10 jaar zet ik me op diverse manieren in om SOLK problematiek voor het voetlicht te brengen en een andere wijze van kijken en handelen hieromtrent te implementeren in de praktijk…….

Lees meer

CAMIEL VAN DAMME – TRAINER/COACH &
BESTUURDER
Bestuurslid

“Van dichtbij heb ik de impact mogen zien van de boodschap: ‘leer er maar mee leven’. Dit was wat artsen mijn vrouw mededeelden omdat er op hún terrein geen kennis was om haar verder te helpen met haar klachten. Daarna zag ik de impact van interventies vanuit een holistische benadering die bijdroegen aan heling en de verbetering van haar kwaliteit van leven.

Lees meer

NIENKE FEBERWEE – FYSIOTHERAPEUT N.P. & EIGENAAR EMOTIE ALS MEDICIJN
Penningmeester bestuur

Als fysiotherapeut behandelde ik veel mensen met chronische lichamelijke pijn en andere klachten. Helaas bleek fysiotherapie vaak onvoldoende effectief bij deze patiëntengroep. Deze observatie leidde er toe dat ik mij verder ging verdiepen in een effectieve benadering van chronische pijn…….

Lees meer

PETULIA VAN TIGGELEN – REGISSEUR, SCHRIJVER, COACH & ERVARINGSDESKUNDIGE
Bestuurslid

Vier jaar geleden ben ik door mentaal, emotioneel onderzoek van mijn ernstige vorm van astma afgekomen waar ik 40 jaar lang, vanaf mijn 4e, mee worstelde. Daardoor kon ik, ondanks mijn verminderde longcapaciteit, stoppen met mijn dagelijkse medicatie…….

Lees meer

Voormalig Bestuurslid

SASKIA DE BRUIN – AUTEUR, TRAINER & ERVARINGSDESKUNDIGE

Door het zelf langdurig ervaren van onbegrepen klachten begon een zoektocht naar een etage dieper in de mens, namelijk het gevoel, de emoties, het lichaamsgewaarzijn en beweging. Over mijn weg naar herstel van onder andere reumatische en gewrichtsklachten heb ik geschreven in “Weg van de pijn”…….

Lees meer
Back To Top